jinnianhui.com

欢迎您访问jinnianhui.com网站!
全国咨询热线: 0536-3390628

产品展示

抽芯钉

灯笼型抽芯钉

材质Material:铝合金(AL.Mg3.5)/铝合金(AL.Mg3.5)单位/UINT:mmdLdk钻孔直径铆接范围(H)KL1+0.99minmaxmaxmin4.0±0.10(5/32)148.0±0.294.2-4.41.03.01.7(1.4)27183.06.54.8±0.11(3/16)15.59.5±0.295.0-5.
品牌:晟峰 S.F 表面处理:多种
产品详情
 
 
材质Material:铝合金(AL.Mg3.5)/铝合金(AL.Mg3.5)单位/UINT:mm
d
L
dk
钻孔直径
铆接范围(H)
K
L1
+0.99
min
max
max
min
4.0±0.10(5/32)148.0±0.294.2-4.41.03.01.7(1.4)27
183.06.5
4.8±0.11(3/16)15.59.5±0.295.0-5.21.03.02.0(1.6)27
18.53.06.5
213.09.5
256.513.0

广州晟峰 lqsxgl.com  

 
 
XML 地图